Kontakt webmaster@stereotype.se

Tips för brandsäkert hem

Varje år börjar mängder av bostäder att brinna och brand i hemmet är mycket vanligare än brand på andra ställen. Därför gäller det att skydda sig från brand och ha rätt utrustning för att släcka den.

brinna-brasa

Det finns en del saker som kan hända med ens hem, som verkligen är förödande och som förmodligen alla skulle göra allt de kunde för att undvika. Exempelvis är det väldigt otäckt att bli drabbad av inbrott. Och för att undvika det kan man skaffa larm, be grannarna hålla koll och sätta upp kameror. Ytterligare något, som är minst lika obehagligt och förödande som att drabbas av ett inbrott, är att en brand utbryter i bostaden. Även här finns det mycket man själv kan göra för att undvika brand och se till att den inte sprider sig.

Släcka en brand

På Brandskyddsföreningens hemsida kan man läsa att hela 17 hem brinner varje dag i Sverige och att hemmet är den vanligaste brandplatsen i samhället. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader om man räknar dem tillsammans. Det är alltså en hög prioritet att vidta åtgärder för att skydda hemmet från brand, eftersom det är så pass vanligt att en brand faktiskt utbryter. Det första man bör göra är att köpa en brandvarnare och se till att den fungerar och har färska batterier. Sedan kan man även investera i en brandsläckare och en brandfilt som kan underlätta väldigt mycket om man behöver släcka en eldsvåda.

Undvik en eldsvåda

Det finns även en del saker man kan göra för att undvika att branden bryter ut till att börja med. Exempelvis bör man se till att aldrig ha tända ljus i ett rum som man inte befinner sig i. Det gäller alltså inte bara att släcka ljusen när man lämnar bostaden, utan också att man ser till att släcka dem när man inte längre ska vara i rummet. Sedan är det även viktigt att man byter ut elektronik och sladdar ifall att de gått sönder, även om de fortfarande går att använda. Det är nämligen väldigt vanligt att trasig elektronik drabbas av strömfel och börjar brinna.