Kontakt webmaster@stereotype.se

Förbättra luften inne och ute

Bra luft är nödvändigt för oss människor och gör att vi andas bra, blir piggare och undviker att få lungsjukdomar. Både utomhusluften och inomhusluften i Sverige är dock dålig och detta måste vi göra något åt.

10692826-flaktmotor

I Svenska Dagbladet kan man läsa om att 5 000 svenskar dör i förtid på grund av dålig luft och luftföroreningar. Det är framförallt luften från trafik- och energisektorn i Europa som ger lungsjukdomar men även hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige. För att luften ska bli bättre i Sverige krävs det att EU gör något åt att förbättra luftkvaliteten och minskar på utsläppen av de farliga föroreningarna. I Sverige är det däremot mest partiklar från dubbdäck och utsläppen från trafiken som är de stora bovarna när det kommer till dålig luft utomhus. De som drabbas allra hårdast av den dåliga luften är befolkningen i storstäder.

Dåligt ventilerade hus

Förutom att utsläppen måste minskas, är det även viktigt att man ser till att ha bra ventilation i hemmet och det kan även vara bra att ha någon typ av luftrenare hemma. Inomhusluften påverkas självklart också mycket av utsläppen och den dåliga utomhusluften, samtidigt som inomhusluften påverkas av kemikalier och partiklar från byggmaterial och liknande. I Sverige är vi generellt dåliga på att ha ventilerade hus som ger en behaglig och frisk luft. Dagens Nyheter skriver om att bara en liten andel av de svenska bostäderna klarar av de rekommendationer för inomhusluft som finns. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör ventilationen i ett hus byta minst hälften av luften i ett rum på en timme. Men en stor majoritet av husen klarar inte av de här kraven. Varför vi i Sverige måste tänka ännu mer på att ha bra ventilation beror på att vi behövt stänga till och täta våra hus för att klara av kylan.

Tips för bättre inomhusluft 5122070-happy-woman-with-big-fan

Något annat som påverkas oss människor mycket när det kommer till luft är torr och fuktig luft. Luften får varken vara för torr eller för fuktig för att våra lungor och kroppar ska trivas. Har man torr inomhusluft kan en idé vara att köpa en luftfuktare på http://e-klok.se/luftfuktare.aspx. Dessutom finns en massa andra problem med luften som är viktiga att åtgärda för att få bra luft i hemmet. Några tips för att få en bättre inomhusluft delar Råd&Rön med sig av och ett par av dessa är:

  • Att köpa gröna växter. Växterna tar upp farliga ämnen i luften och släpper ifrån sig rent syre. Några växter att satsa på är murgröna, palmer och gerbera.
  • Att städa ordentligt och ofta. Skadliga partiklar samlas i damm och dammsuger man ofta får man upp dessa.
  • Att riva ut heltäckningsmattan. Heltäckningsmattor kan både vara reservoarer och källor till skadliga partiklar. Detta gäller även stoppade möbler och textilier.
  • Att inte röka inomhus. Det här tipset kan verka självklart men det gäller även levande ljus och brasor.